Dela filer i ett nätverk > Öppna delade filer som klient > Öppna filer med en URL-adress
 

Öppna filer med en URL-adress

Installationsprogrammet för Filemaker Pro Advanced registrerar fmp: som ett Internet-protokoll (IP). Detta gör att du kan öppna delade eller lokala filer med hjälp av URL-adresser. Du kan även köra ett script i en fil med hjälp av en URL-adress.

Så här öppnar du en fil med en URL-adress:

1. Starta webbläsaren på klientdatorn.

2. Ange filens URL-adress i webbläsarens adressfält i följande format:

fmp://{{konto:lösenord@}adress/}filnamn

Som adress kan du ange:

värdens IP-adress eller DNS-namn

~ om du vill ange användarens dokumentmapp

$ om du vill ange att filen redan är öppen

De parametrar som inte är obligatoriska omges av klamrar ({ }).

Så här kör du ett script i en fil med en URL-adress:

1. Följ anvisningarna ovan.

2. Tillägg ?script=scriptnamn till URL-adressen. Till exempel:

fmp://192.168.10.0/filnamn.fmp12?script=scriptnamn

Ange en scriptparameter och lokala variabler i följande format:

fmp://{{konto:lösenord@}adress]/}filnamn{?script=scriptnamn{&param=scriptparameter}{&$variabelnamn{[repetitionnummer]}=värde}}

Kommentarer 

Om du vill tillåta att en URL-adress ska köra ett FileMaker-script måste den utökade behörigheten fmurlscript vara aktiverad för användarens konto. Mer information finns i Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning.

Filnamn skiljer mellan versaler och gemener för FileMaker Go men inte för FileMaker Pro Advanced. Scriptnamn skiljer inte mellan versaler och gemener.

Filnamnstillägget .fmp12 krävs inte.

Du kan definiera flera variabler i samma fmp:-protokoll.

Om blanksteg eller andra specialtecken behövs i en länk ska du se till att ersätta dem med motsvarande procentkodade värden som krävs för giltiga URL:er. Blanksteg ersätts till exempel med %20.

Exempel

fmp://Mina%20adresserfmp://192.168.10.0/Mina%20adresser.fmp12fmp://[2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]/Mina%20adresser.fmp12fmp://MittKonto:MittLösenord@192.168.10.0/Mina%20adresser.fmp12fmp://MittKonto:MittLösenord@[2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]/Mina%20adresser.fmp12

Öppna en fil med namnet Kunder.fmp12 på värddatorn med IP-adressen 192.168.10.0 och med ett script med namnet Kundlista:

fmp://192.168.10.0/Kunder.fmp12?script=Kundlista

Öppna en fil med namnet Kunder.fmp12 på värddatorn med IP-adressen 192.168.10.0 och med scriptnamnet Kundlista, och ange en parameter av Toppkunder och lokal variabel $NummerAttLista med värdet 10:

fmp://192.168.10.0/Kunder.fmp12?script=Kundlista&param=Toppkunder&$NummerAttLista=10

Öppna en fil med namnet Klienter.fmp12 i användarens dokumentmapp med hjälp av ett script med namnet Klientlista:

fmp://~/Klienter.fmp12?script=Klientlista

Kör scriptet Klientlista från en öppen fil med namnet Klienter.fmp12:

fmp://$/Klienter.fmp12?script=Klientlista

Relaterade avsnitt 

Öppna filer som värd

Skicka URL-adress för en delad fil