Referens > Referens för scripttriggers > VidFönsterÖppna
 

VidFönsterÖppna

Utför ett script varje gång du öppnar ett fönster i en databasfil.

När scriptet körs

Efter att ett fönster öppnas eller efter att scripttriggern VidFörstaFönsterÖppna aktiveras (om det är markerat på fliken Scripttriggers).

De lägen där triggern kan användas

VidFönsterÖppna aktiveras innan ett läge anges i FileMaker Pro Advanced.

Resultat

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från

FileMaker Pro 12.0

Kommentarer 

Ett script kan även utlösas på det här sättet när du öppnar ett fönster för en dold fil som tidigare har öppnats med ett script eller en relation.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt