Referens > Referens för scripttriggers > VidPostLäsIn
 

VidPostLäsIn

Utför ett script efter att en post har blivit aktuell eller efter att du har gått in i det, t.ex. efter att en användare eller ett script växlar till en layout, växlar poster, öppnar ett nytt fönster, skapar eller raderar en post eller genomför en sökbearbetning.

När scriptet körs

Efter att händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

Bearbetningsläge och Sökläge.

Resultat

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Kommentarer 

FileMaker Pro Advanced skickar inte information om vilka poster som aktiverade det här scriptet. Du kanske vill använda ytterligare scripttriggers för att samla in den informationen.

Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över åtgärder som inte aktiverar den här scripttriggern.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt