Referens > Referens för scripttriggers > VidSistaFönsterStäng
 

VidSistaFönsterStäng

Utför ett script varje gång du stänger det sista fönstret i en databasfil.

När scriptet körs

Innan det sista fönstret i en fil har stängts.

De lägen där triggern kan användas

VidSistaFönsterStäng aktiveras efter att ett läge lämnas i FileMaker Pro Advanced.

Resultat

Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.

Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.

Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från

FileMaker Pro 12.0

Kommentarer 

Scriptet utförs även om själva filen fortfarande är öppen, t.ex. om en annan fil med öppna fönster refererar till den här filen. Det avslutande scriptet utförs varje gång det sista öppna fönstret i den angivna filen stängs.

Om scriptet som körs av scripttriggern VidSistaFönsterStäng returnerar ett falskt värde kommer filen inte att stängas.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt