Referens > Referens för scripttriggers > VidExterntKommandoMottaget
 

VidExterntKommandoMottaget

Utför ett script när en användare trycker på någon av följande knappar på låsskärmen eller på en extern enhet: stoppa, spela upp, pausa, växla uppspelning/paus, spela nästa, spela föregående, samt påbörja eller avsluta sökning framåt eller bakåt.

När scriptet körs

Efter att händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

Bearbetningsläge och Sökläge.

Resultat

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Nej 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 14.0

Kommentarer 

Använd funktionen Get ( TriggerExternHändelse ) om du vill returnera händelsen som aktiverade scripttriggern.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt