Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( TriggerExternHändelse )
 

Get ( TriggerExternHändelse )

Returnerar ett nummer i FileMaker Go som motsvarar händelsen som aktiverade scripttriggern VidExterntKommandoMottaget.

Format 

Get ( TriggerExternHändelse )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 14.0

Beskrivning 

Returnerar ett av följande tal i FileMaker Go:

 

Returnerat värde

Extern händelse

0

Okänd

1

RemotePlayMedia

2

RemotePause

3

RemoteTogglePlayPause

4

RemotePlayNext

5

RemotePlayPrevious

6

RemoteSeek (börjar eller slutar söka framåt eller bakåt)

7

RemoteStop

Exempel 1 

Styr vilken mediefil som ska spelas upp baserat på händelsen som aktiverade scripttriggern VidExterntKommandoMottaget på låsskärmen eller en extern enhet.

If [Get ( TriggerExternHändelse ) = 4]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa ; Avbryt efter sista: Av]
AVPlayer Spela upp [Objektnamn: "Spelare"]
Else If [Get ( TriggerExternHändelse ) = 5]
Gå till post/sökpost/sida [Föregående ; Avbryt script efter alla: Av]
AVPlayer Spela upp [Objektnamn: "Spelare"]
End If

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Scripttriggern VidExterntKommandoMottaget