Söka efter poster > Söka efter poster som inte uppfyller sökvillkoren
 

Söka efter poster som inte uppfyller sökvillkoren

Du kan utesluta poster när du gör en sökning genom att ta fram information i databasen som inte är lika med dina angivna sökkriterier.

FileMaker Pro Advanced går igenom sökposterna i den ordning du skapar dem. Tänk dig till exempel att du har en kunddatabas med kunder i USA och Frankrike:

Om den första sökposten söker efter alla kunder i Paris och den andra sökposten utesluter alla kunder i USA kommer sökresultaten att innehålla alla kunder i Paris, Frankrike men inga kunder i Paris, Texas, USA, eller någon annanstans i USA.

Om du byter ordning på sökposterna (så att den första utesluter alla kunder i USA och den andra söker efter alla kunder i Paris), kommer sökresultaten att innehålla alla kunder i Paris, Frankrike och i Paris, Texas, men inga kunder på andra platser i USA.

Så här söker du efter poster som inte uppfyller sökvillkoren:

1. Ange sökvillkoren för de poster som ska uteslutas i sökläge.

Om du t.ex. vill söka efter alla försäljningsposter utom dem som innehåller staden Lund skriver du Lund i fältet Ort.

2. Klicka på Uteslut i layoutlisten.

3. Klicka på Utför sökning i statusverktygsfältet.

Så här söker du efter vissa poster och utesluter andra:

1. Ange sökvillkoren för de poster som du vill söka efter i sökläge.

Om du t.ex. vill söka efter försäljningsställen i Skåne län som inte ligger i Höör börjar du med att skriva Skåne i fältet Län.

2. Klicka på Ny sökpost i statusverktygsfältet.

3. Ange villkor för posterna du vill utesluta och markera Uteslut.

Om du vill utesluta Höör skriver du Höör i fältet Ort och klickar på Uteslut.

4. Klicka på Utför sökning.

Kommentarer 

Du kan ha mer än en sökpost med villkor som ska uteslutas, inklusive för samma fält. I exempelvis ett objektfält där du söker efter Röd, men utesluter Lada och utesluter Stol (i totalt tre sökposter) hittas Röd fågel och Röd sko, men inte Röd lada eller Röd stol.

Om du vill utesluta en relaterad post från en rad i en portal (eller från en grupp relaterade poster) måste du ändra relationen eller värdet i åtminstone ett av de matchande fälten så att posten inte längre är relaterad. Mer information finns i Arbeta med relaterade tabeller.

Du kan också utesluta poster från de hittade posterna när du har utfört en sökning. Mer information finns i Utesluta poster från sökresultatet.

Relaterade avsnitt 

Söka efter dubblettvärden