Ansluta till externa datakällor > Konfigurera en ODBC-klientdrivrutin
 

Konfigurera en ODBC-klientdrivrutin

Oavsett om du importerar ODBC-data eller arbetar med ODBC-tabeller i relationsdiagrammet måste du för klientprogrammet konfigurera en drivrutin för den ODBC -datakälla som du använder. Om du t ex kommer att använda poster från en Oracle-databas måste du konfigurera en Oracle-klientdrivrutin.

Hur du samverkar med datakällor, tillhandahåller lösenord och utför och visar frågeresultat varierar mellan de olika klientdrivrutinerna för varje program. Dessutom kan konfigurationen av datakällan variera för ODBC-drivrutiner från olika tillverkare.

Datakällor som stöds i FileMaker Pro Advanced

Som ett ODBC-klientprogram har FileMaker stöd för externa SQL-datakällor såsom Oracle, Microsoft SQL Server och MySQL Community Edition som ODBC-tabeller i relationsdiagrammet. Om du importerar ODBC-data eller använder scriptstegen Importera poster eller Utför SQL, kan du använda ytterligare datakällor. Information om vilka externa SQL-datakällor som stöds finns i FileMaker Knowledge Base. En översikt över de olika sätt på vilka du kan arbeta med ODBC-datakällor finns i Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro Advanced.

Obs!  Om du i Windows använder 32-bitarsversionen av FileMaker Pro, måste du använda en 32-bitarsversion av en ODBC-klientdrivrutin; om du använder 64-bitarsversionen av FileMaker Pro Advanced, måste du använda en 64-bitarsversion av en ODBC-klientdrivrutin. I macOS måste du använda en 64-bitarsversion av en ODBC-klientdrivrutin.

Använd följande procedur som allmänna riktlinjer för konfiguration av datakällor (mer information finns i dokumentationen som medföljer varje datakällprogram).

Windows

1. Starta administrationsverktyget för ODBC-datakälla.

I Kontrollpanelen väljer du System och säkerhet > Administrativa verktyg. Gör sedan något av följande:

Windows (32-bitar): Öppna Datakällor (ODBC).

Windows (64-bitar):

 

För FileMaker Pro Advanced

Gör så här

32-bitar

Windows (64-bitar): Öppna Datakällor (ODBC) (32-bitar).

Windows 7 (64-bitar): Dubbelklicka på filen odbcad32.exe i mappen C:\Windows\SysWOW64.

64-bitar

Windows (64-bitar): Öppna Datakällor (ODBC) (64-bitar).

Windows 7 (64-bitar): Öppna Datakällor (ODBC).

2. Välj fliken System-DSN eller Användar-DSN.

Om datakällan redan finns i listan är drivrutinen redan konfigurerad. Du kan hoppa över resten av stegen och börja öppna ODBC-data eller välja din datakälla och klicka på Konfigurera om du vill ändra sättet att samverka med datakälla.

Ett systemrelaterat DSN (Data Source Name, dvs namn på datakälla) är tillgängligt för alla användare som loggar in på din dator. Ett användar-DSN är bara tillgängligt när du loggar in.

Viktigt! Enbart systemrelaterade DSN:er stöds när du arbetar med ODBC-tabeller i relationsdiagrammet.

3. Klicka på Lägg till om du vill konfigurera en drivrutin för datakällan.

Om ingen drivrutin visas för datakällan som du vill använda kan du skaffa drivrutiner från många fristående leverantörer.

Installera en ny drivrutin med hjälp av installationsprogrammet för drivrutinen.

4. Välj drivrutinen för datakällan som du tänker importera till FileMaker Pro Advanced och klicka sedan på Slutför.

En installationsdialogruta öppnas.

5. Ange en beskrivning som identifierar datakällan i Namn.

För många drivrutiner kan du också anpassa anslutningen till en datakälla, t ex hur du identifierar en viss datakällfil. Ange en beskrivande text om du vill.

6. Klicka på Slutför.

7. Spara informationen genom att klicka på OK.

macOS

1. Installera ODBC Manager från Actual Technologies som finns på www.odbcmanager.net.

Obs!  ODBC Manager är ett gratisprogram som inte stöds av FileMaker.

2. Starta verktyget ODBC Manager.

3. Klicka på fliken System DSN (eller, för ODBC-import, klickar du antingen på fliken System DSN eller fliken Användar-DSN).

Viktigt! Enbart systemrelaterade DSN:er stöds när du arbetar med ODBC-tabeller i relationsdiagrammet.

Om datakällan redan finns i listan är drivrutinen redan konfigurerad. Du kan hoppa över resten av stegen och börja öppna ODBC-data eller välja din datakälla och klicka på Konfigurera om du vill ändra sättet att samverka med datakälla.

Ett systemrelaterat DSN (Data Source Name, dvs namn på datakälla) är tillgängligt för alla användare som loggar in på din dator. Ett användar-DSN är bara tillgängligt när du loggar in.

4. Klicka på Lägg till om du vill konfigurera en drivrutin för datakällan.

Om ingen drivrutin visas för datakällan som du vill använda kan du skaffa drivrutiner från många fristående leverantörer.

Installera en ny drivrutin med hjälp av installationsprogrammet för drivrutinen.

5. Välj drivrutinen för datakällan som du tänker importera till FileMaker Pro Advanced och klicka sedan på OK.

6. Klicka på Fortsätt i konfigurationsdialogrutan.

7. Ange en beskrivning som identifierar datakällan i Namn.

För många drivrutiner kan du också anpassa anslutningen till en datakälla, t ex hur du identifierar en viss datakällfil. Ange en beskrivande text om du vill.

8. Klicka på Slutför.

9. Spara datakällinformationen genom att klicka på Klar.

När du har konfigurerat drivrutinen kan du få tillgång till posterna i datakällan. Se Ansluta till externa datakällor och Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro Advanced.