Referens > Funktioner > Textfunktioner > NumToJText
 

NumToJText

Konverterar arabiska siffror till japansk text.

Format 

NumToJText (tal ; separator ; characterType)

Parametrar 

numeriskt – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.

separator – ett tal från 0 till 3 som motsvarar en avgränsare.

characterType – ett tal från 0 till 3 som motsvarar en teckentyp.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om värdena för separator och characterType är tomma eller något annat än 0 till 3, används 0.

Avgränsare:

0 – ingen avgränsare.

1 – var tredje siffra (tusental).

2 – tiotusentals- (Japanskt tecken för tiotusen) och miljontalsenheter (Japanskt tecken för en miljon).

3 – tiotals- (Japansk textsträng med kanji-siffror), hundratals- (Japansk textsträng med hiragana-tecken), tusentals- (Japansk textsträng med katakana-tecken av typen zenkaku (2 byte)), tiotusentals- (Japanskt tecken för tiotusen) och miljontalsenheter (Japanskt tecken för en miljon).

Typ:

0 – halvbreddstal (hankaku).

1 – helbreddstal (zenkaku)

2 - kanji-tal Japanskt tecken för tio

3 - traditionellt kanji-tal Japanskt tecken för ett hundra

Exempel 1 

NumToJText (123456789 ; 2 ; 0) returnerar Japanskt tecken för ett tusen.

Exempel 2 

NumToJText (123456789 ; 3 ; 2) returnerar Japanskt tecken för tiotusen.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler