Söka efter poster > Visa, upprepa eller ändra den senaste sökningen
 

Visa, upprepa eller ändra den senaste sökningen

Så här visar du de senaste sökvillkoren:

I sökläge klickar du på Sparade sökningar i statusverktygsfältet och väljer en sökpost från listan Senaste sökningar list.

I bearbetningsläge klickar du på nedåtpilen intill Sök (Windows) eller klickar och håller nere Sök (macOS). Sedan väljer du en sökning från listan Senaste sökningar.

Så här visar du de senaste sökvillkoren:

1. I sökläge klickar du på Sparade sökningar i statusverktygsfältet och väljer en sökpost från listan Senaste sökningar.

2. Ändra villkoren.

3. Klicka på Utför sökning i statusverktygsfältet.

Kommentarer 

I bearbetningsläge kan du också ändra de senaste sökvillkoren genom att välja Poster > Ändra senaste sökning.

Relaterade avsnitt 

Spara en sökpost