Referens > Funktioner > Textfunktioner > MiddleValues
 

MiddleValues

Returnerar text som innehåller det antal värden som anges av antal i text från och med startvärde.

Format 

MiddleValues (text ; startvärde ; antal)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

startvärde – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.

antal – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Värdena består av textobjekt som är avgränsade med returtecken. Ett värde kan vara tomt eller bestå av ett enstaka tecken, ett ord, en mening eller ett stycke. Du börjar skapa ett nytt värde genom att trycka på Retur. Det sista värdet kan identifieras med eller utan returtecken.

Varje returnerat värde avslutas med ett returtecken, vilket gör att du lätt kan sammanställa listor.

Exempel 1 

MiddleValues ("Rutig¶Kanvas¶Resväska" ; 2 ; 1) returnerar

Kanvas

Exempel 2 

MiddleValues (lista ; 2 ; 2) returnerar

Bosse
Johan

när fältet lista innehåller

Stefan
Bosse
Johan

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler