Referens > Funktioner > Textfunktioner > Middle
 

Middle

Extraherar angivet antal tecken från text, med start från den angivna teckenpositionen.

Format 

Middle (text ; start ; antal tecken)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

start – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.

antal tecken – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Middle ("(408)555-9054" ; 2 ; 3) returnerar 408.

Exempel 2 

Middle(Telefonnr;2;3) returnerar 408 när fältet Telefonnr innehåller (408) 555-9054.

Exempel 3 

Middle("abcdefghij";5;2) returnerar ef.

Exempel 4 

Middle (Namn ; Position (Namn ; " " ; 1 ; 1) + 1 ; 3) returnerar Sve om fältet Namn innehåller Johan Svensson.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler