Skapa och hantera layouter och rapporter > Redigera layouter
 

Redigera layouter

När du har skapat en layout kan du välja hur den ska visas och användas. Du kan

välja vilka visningslägen layouten kan visas i och välja standardvisning som ska öppnas första gången en layout öppnas

välj sedan den standardtabell från vilken posterna ska visas

välja hur poster som läggs till eller ändras ska sparas

visa eller dölja fältramar i bearbetningsläget och sökläget

visa fältkanter och fältfyllning endast för den aktuella posten i Listvy

koppla en menyuppsättning till layouten som visas när layouten är aktiv

ändra layoutens tema

ändra layoutens bredd

Du gör ändringarna i dialogrutan Tillval för layout som du når från layoutlisten i layoutläget.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera snabbsökning