Skapa och hantera layouter och rapporter > Skapa en layout > Visa layouter i en annan ordning och utesluta dem från Layout-menyn
 

Visa layouter i en annan ordning och utesluta dem från Layout-menyn

I layoutläget kan du ändra i vilken ordning layouter visas i listan på snabbmenyn Layout. Du kan även lägga till avgränsningsrader som grupperar layouter, och du kan hindra en layout från att visas på Layout-menyn.

 

För att

Välj Hantera layouter från snabbmenyn Layout-menyn och

Ändra layoutordningen eller sortera om mappar i snabbmenyn Layout

Dra layouten eller mappen uppåt eller nedåt. Om du flyttar en mapp flyttas alla dess layouter och undermappar med mappen. En mapp visas som ett namn på en undermeny på Layout-menyn.

Skapa en avgränsningslinje för att gruppera layouter och mappar på Layout-menyn.

Markera den layout ovanför vilken avgränsningslinjen ska visas. Klicka på pilen bredvid Ny och välj Avgränsare.

Inkludera eller utesluta layouter, mappar eller avgränsningslinjer på Layout-menyn i bearbetningsläget, sökläget och granskningsläget

Obs!  I layoutläget visas alla objekt på Layout-menyn, även sådana som du har uteslutit.

Markera kryssrutan bredvid en layout, mapp eller avgränsningslinje. Om du vill ta med objektet markerar du Ta med i layoutmenyer. Om du vill utesluta objektet avmarkerar du detta tillval.

En bock visas bredvid namnet på ett objekt som visas på Layout-menyn.