Referens > Funktioner > Statistikfunktioner > List
 

List

Returnerar en sammanställd lista över icke-tomma värden för ett eller flera fält.

Format 

List (fält {; fält...})

Parametrar 

fält – ett relaterat fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller ett uttryck som returnerar ett fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller en variabel.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.5

Beskrivning 

Varje returnerat värde, utom det sista, avslutas med returtecken.

Använd den här funktionen när du vill returnera en lista med värden för:

ett enskilt fält (tabell::fält), returnerar ett enda resultat av alla repetitioner (om sådana finns) för detta fält och alla matchande relaterade poster, oavsett om dessa poster visas eller inte i portalen.

flera fält och/eller ordagranna värden (tabell::fält1,konstant,tabell::fält2...), returnerar ett separat resultat för varje repetition i beräkningen i varje matchande repetition i fälten. Om det finns relaterade fält används endast den första relaterade posten.

Kommentarer 

Vid hänvisning till flera upprepade fält returnerar List-funktionen en lista med värden från den första repetitionen i det första repetitionsfältet, därefter en lista med värden i den andra repetitionen i det andra repetitionsfältet och så vidare.

Exempel 1 

I exemplen nedan innehåller fälten följande:

Fält1 innehåller vit.

Fält2 innehåller svart.

Fält3 innehåller tre repetitioner med värdena röd, grön, blå.

Relaterat::Fält4 refererar till tre poster som innehåller 100, 200, 300.

$f1 innehåller orange¶lila.

List (Fält1; Fält2) returnerar:

vit

svart

List (Fält3) returnerar:

röd

grön

blå

List ($f1; Fält2) returnerar:

orange

lila

svart

List (Fält1; Fält2; Fält3; $f1) returnerar:

i beräkningsrepetition 1:

vit

svart

röd

orange

lila

i beräkningsrepetition 2:

grön

orange

lila

i beräkningsrepetition 3:

blå

orange

lila

List (Relaterat::Fält4) returnerar:

100

200

300

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler