Referens > Funktioner > Textfunktioner > Length
 

Length

Returnerar antalet tecken i ett fält, inklusive alla blanksteg, tal och specialtecken.

Format 

Length(text)

Parametrar 

text – ett textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält, tidsstämpelfält eller containerfält eller ett textuttryck eller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Vid ett containerfält returnerar Längd originalfilens storlek i byte.

Exempel 1 

Length("John") returnerar 4.

Exempel 2 

Length(Beskrivning) returnerar 12 när värdet i Beskrivning är Modem för PC.

Exempel 3 

Length ("M1" & Left (Produkt ; 5)) returnerar 7 när fältet Produkt innehåller Rutig ryggsäck.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler