Referens > Funktioner > Textfunktioner > Left
 

Left

Returnerar antal tecken som anges av antal tecken i text räknat från vänster.

Format 

Left (text ; antal tecken)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

antal tecken – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Left ("Tillverkning" ; 4) returnerar Till.

Exempel 2 

Left (Namn ; Position (Namn ; " " ; 1 ; 1)) returnerar Stefan om fältet Namn innehåller Stefan Lang.

Exempel 3 

Left (Postnr ; 3) & Upper (Left (Efternamn ; 4)) returnerar 481JOHN när fältet Postnr innehåller 48187 och Efternamn innehåller Johnsson.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler