Referens > Funktioner > Designfunktioner > LayoutNames
 

LayoutNames

Returnerar en lista över namnen på alla layouter i databas.

Format 

LayoutNames (databas)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

Returnerad datatyp 

text

Beskrivning 

Listade objekt är avgränsade med returtecken.

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

LayoutNames ("Kunder") returnerar en lista över alla layouter i databasfilen Kunder.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler