Referens > Funktioner > Textfunktioner > Katakana
 

Katakana

Konverterar hiragana till zenkaku katakana.

Format 

Katakana (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Katakana("Japansk textsträng med katakana-tecken av typen hankaku (1 byte)") returnerar Japansk textsträng med katakana-tecken av typen zenkaku (2 byte).

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler