Referens > Funktioner > Textfunktioner > KanjiNumeral
 

KanjiNumeral

Konverterar arabiska siffror till kanjisiffror.

Format 

KanjiNumeral (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

KanjiNumeral (123) returnerar Japansk textsträng med hiragana-tecken.

Exempel 2 

KanjiNumeral ("Japansk textsträng med katakana-tecken av typen zenkaku (2 byte)") returnerar Japansk textsträng med katakana-tecken av typen hankaku (1 byte).

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler