Referens > Funktioner > Textfunktioner > KanaZenkaku
 

KanaZenkaku

Konverterar hankaku katakana till zenkaku katakana.

Format 

KanaZenkaku (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

KanaZenkaku ("Japaneska kanji-tecken, tokyoto") returnerar Japansk textsträng med katakana-tecken av typen zenkaku (2 byte).

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler