Referens > Funktioner > Textfunktioner > JSONListValues
 

JSONListValues

Listar värden i JSON-data för ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

Format 

JSONListValues(json;nyckelEllerIndexEllerSökväg)

Parametrar 

json – ett textuttryck eller -fält som innehåller ett JSON-objekt eller -matris.

nyckelEllerIndexEllerSökväg – textuttryck eller -fält som specificerar ett JSON-objektnamn (nyckel), ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i Arbeta med JSON-funktionerna.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Kommentarer 

Varje returnerat värde, utom det sista, avslutas med returtecken.

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

Hämtar värdet för alla objekt i roten av JSON-objektet.

JSONListValues("{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33 }", "") returnerar 11¶22¶33.

Exempel 2 

Tar från de Exempel på JSON-data som är lagrade i $$JSON-variabeln fram värdena för alla element i matrisen i "produkt"-objektet.

JSONListValues ($$JSON ; "bageri.produkt") returnerar

{"kategori":"Bröd","id":"FB1","namn":"Munkar","pris":1,99,"special":true,"lager":43}
{"kategori":"Tårtor","id":"FB2","namn":"Chokladkaka","pris":22,5,"special":true,"lager":23}
{"kategori":"Bröd","id":"FB3","namn":"Baguette","pris":3,95,"special":true,"lager":34}

Exempel 3 

Tar Exempel på JSON-data lagrat i $$JSON-variabeln och tar fram värdena för alla element i det första "produkt"-objektet i matrisen.

JSONListValues ($$JSON ; "bageri.produkt[0]") returnerar
Bröd¶FB1¶Munkar¶1,99¶1¶43.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Arbeta med JSON-funktionerna