Referens > Funktioner > Textfunktioner > JSONGetElement
 

JSONGetElement

Frågar JSON-data om ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

Format 

JSONGetElement(json;nyckelEllerIndexEllerSökväg)

Parametrar 

json – ett textuttryck eller -fält som innehåller ett JSON-objekt eller -matris.

nyckelEllerIndexEllerSökväg – textuttryck eller -fält som specificerar ett JSON-objektnamn (nyckel), ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i Arbeta med JSON-funktionerna.

Returnerad datatyp 

text, nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Om JSON-värdet i nyckelEllerIndexEllerSökväg är ett tal eller logiskt värde, returnerar denna funktion ett tal, annars returneras text.

Kommentarer 

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

JSONGetElement ("{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33 }" ; "b" ) returnerar 22 som ett tal.

Exempel 2 

JSONGetElement ( "[ true, false, true ]" ; 1 ) returnerar 0 (falskt) som ett tal.

Exempel 3 

Tar Exempel på JSON-data lagrat i $$JSON-variabeln och tar fram värdet för "namn"-objektet för det andra "produkt"-objektet i matrisen.

JSONGetElement ($$JSON ; "bageri.produkt[1]namn") returnerar Chokladkaka som text.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Arbeta med JSON-funktionerna