Referens > Funktioner > Textfunktioner > JSONFormatElements
 

JSONFormatElements

Formaterar element i JSON-data så att de blir lättare att läsa.

Format 

JSONFormatElements(json)

Parametrar 

json – ett textuttryck eller -fält som innehåller ett JSON-objekt eller -matris.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Denna funktion tolkar texten i json-parametern. Om json inte kan tolkas returnerar denna funktion "?" följt av ett felmeddelande (se Hantera fel i JSON-data). Annars returnerar denna funktion json med tabb- och radslutstecken tillagda.

Kommentarer 

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

JSONFormatElements ("{ \"a\" : { \"lnk\" : false, \"id\" : 12 } }") returnerar

{
"a" :
{
"id" : 12,
"lnk" : false
}
}

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Arbeta med JSON-funktionerna