Referens > Funktioner > Textfunktioner > JSONDeleteElement
 

JSONDeleteElement

Raderar ett JSON-dataelement som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

Format 

JSONDeleteElement(json;nyckelEllerIndexEllerSökväg)

Parametrar 

json – ett textuttryck eller -fält som innehåller ett JSON-objekt eller -matris.

nyckelEllerIndexEllerSökväg – textuttryck eller -fält som specificerar ett JSON-objektnamn (nyckel), ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i Arbeta med JSON-funktionerna.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Kommentarer 

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

Tar bort ett element från ett JSON-objekt.

JSONDeleteElement ("{ \"a\" : 11 , \"b\" : 12 , \"c\" : 13 }" ; "b") returnerar {"a":11,"c":13}.

Exempel 2 

Tar bort ett element från ett kapslat JSON-objekt. Om $$JSON-variabeln har värdet

{
   "a" :
   {
      "id" : 12,
      "lnk" : false
   }
}

JSONFormatElements (
   JSONDeleteElement ($$JSON ; "a.lnk")
)

returnerar

{
"a" :
{
"id" : 12
}
}

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Arbeta med JSON-funktionerna