Referens > Funktioner > Logiska funktioner > IsValidExpression
 

IsValidExpression

Returnerar 1 (sant) om ett uttryckssyntax är korrekt, annars returneras 0 (falskt).

Format 

IsValidExpression (uttryck)

Parametrar 

uttryck – ett beräkningsuttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Exempel 1 

IsValidExpression (beräkningsfält) returnerar 1 (sant) om beräkningsfält innehåller total + 1

Exempel 2 

IsValidExpression (beräkningsfält) returnerar 0 (falskt) om beräkningsfält innehåller abs(–1 utan avslutande parentes.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler