Referens > Funktioner > Designfunktioner > GetNextSerialValue
 

GetNextSerialValue

Returnerar nästa löpnummer för fält i databas.

Format 

GetNextSerialValue (databas ; fält)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

fält – namnet på det fält som du vill fastställa nästa löpnummer för.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Fältnamnen måste vara fullständiga och ha formatet tabellnamn::fältnamn om du vill ange ett fält i en annan tabell än den aktuella tabellen.

Exempel 1 

GetNextSerialValue ("Kunder" ; "KundID") returnerar nästa löpnummer för fältet KundID.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler