Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsTime
 

GetAsTime

Returnerar tid eller tidsstämplar i text som fälttypen tid.

Format 

GetAsTime (text)

Parametrar 

text – ett textuttryck eller ett textfält som innehåller ett klockslag.

Returnerad datatyp 

tid

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd med formler som innefattar funktionerna Time eller Timestamp; använd funktionen GetAsTime eller Time för att mata in en tidskonstant i en formel. Formatet för den angivna tiden måste vara detsamma som tidsformatet i systemet där filen skapades.

Exempel 1 

GetAsTime ("02:47:35") returnerar 02:47:35 om du väljer tid som beräkningsresultat. Tidsberäkningar kan utföras på det här resultatet.

Exempel 2 

GetAsTime ("02:47:35") returnerar 0001-01-01 02:47:35 om du väljer tidsstämpel som beräkningsresultat.

Exempel 3 

Abs (GetAsTime ("12:15") – Utskrivning) returnerar 3:00:00 om fältet Utskrivning innehåller 15:15.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler