Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsText
 

GetAsText

Returnerar data som fälttypen text.

Format 

GetAsText (data)

Parametrar 

data – ett numeriskt, uttryck, datumuttryck, tidsuttryck eller tidsstämpeluttryck eller ett fält som innehåller ett tal, ett datum, ett klockslag, en tidsstämpel eller en container

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd med formler som innefattar text eller textfunktioner. data kan vara någon av datatyperna numeriskt, datum, tid, tidsstämpel eller container.

För ett containerfält returnerar GetAsText extern sökvägsinformation, text (när containern innehåller text som inte kan tolkas som en giltig sökväg) eller ett frågetecken (?) om containerinformationen är inbäddad i databasen. För externt lagrade containerdata returneras data i det format som visas i följande exempel:

GetAsText (Container) returnerar

fjärr:katt.jpg
storlek:320,240
JPEG:Bilder/Djur/katt.jpg

Exempel 1 

GetAsText(45) returnerar 45.

Exempel 2 

"Du är " & GetAsText (FörseningDagar) & " dagar försenad." returnerar Du är 3 dagar försenad. när värdet för FörseningDagar är 3.

Exempel 3 

"RÅ" & GetAsText(Räkenskapsår) returnerar RÅ98 om det numeriska fältet Räkenskapsår innehåller 98.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler