Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsSVG
 

GetAsSVG

Returnerar text konverterad till SVG-format (Scalable Vector Graphics).

Format 

GetAsSVG (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

SVG är ett format för internettext som liknar HTML och CSS. SVG stöder fler textformat än HTML, vilket innebär att SVG-formatet kan återge det du skriver på ett mer korrekt sätt.

Kommentarer 

Funktionen GetAsSVG returnerar inte format som har ställts in i dialogrutan Villkorlig formatering.

Exempel 1 

GetAsSVG ( text ) returnerar exempelresultatet nedan när fälttexten innehåller ordet "Frank", som har följande textattribut: Typsnitt = Helvetica, Typsnittsstorlek = 12 punkter, Typsnittsfärg = röd, Typsnittsstil = fet.

<stylelist>
<style#0>"font-family: 'Helvetica';font-size: 12px;color:
#FF0000;font-weight: bold;text-align: left;",
Begin: 1, End: 5</style>
</stylelist>
<data>
<span style="0">Frank</span>
</data>

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler