Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsNumber
 

GetAsNumber

Returnerar endast talen i text, som fälttypen tal.

Format 

GetAsNumber (text)

Parametrar 

text – ett textuttryck eller ett textfält som innehåller siffror.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd med formler som innefattar tal eller numeriska funktioner. Denna funktion tar bort alla icke-numeriska tecken, inledande nollor och avslutande nollor efter decimaltecken för text. GetAsNumber returnerar ett negativt nummer om de första siffrorna i text föregås av ett minustecken "-" eller är inom parenteser "( )", om inte en punkt/komma eller en siffra finns före minustecknet eller vänsterparentesen. Om det finns noll numeriska tecken i text returnerar GetAsNumber en tom sträng.

Du kan även använda den här funktionen för att konvertera ett datum till antal dagar. Det returnerade talet anger antalet dagar sedan 0001-01-01.

Exempel 1 

GetAsNumber ("RÅ20") returnerar 20.

GetAsNumber ("1254,50 kr") returnerar 1254,5.

GetAsNumber ( "2 - 2" ) och GetAsNumber ( "2(2)" ) returnerar 22.

GetAsNumber ( "-22" ) och GetAsNumber ( "(22)" ) returnerar -22.

GetAsNumber ( ",(22)" ) returnerar ,22.

Exempel 2 

GetAsNumber (Serienummer) returnerar 35684 om värdet i Serienummer är TKV35FRG6HH84.

Exempel 3 

GetAsNumber(Födelsedatum) returnerar 737342, när fältet Födelsedatum innehåller 2019-10-10.

Exempel 4 

GetAsNumber(Lösenord) returnerar en tom sträng när fältet Lösenord innehåller QTjPLeRMaCV.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler