Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsCSS
 

GetAsCSS

Returnerar text konverterad till formatet CSS (Cascading Style Sheets).

Format 

GetAsCSS (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

GetAsCSS returnerar den angivna texten i ett span-element med CSS-egenskaper.

Kommentarer 

Funktionen GetAsCSS returnerar inte format som har ställts in i dialogrutan Villkorlig formatering.

Exempel 1 

GetAsCSS(text) returnerar resultatet nedan när fälttexten innehåller ordet "Frank", som har följande textattribut: Typsnitt = Helvetica, Typsnittsstorlek = 12 punkter, Typsnittsfärg = röd, Typsnittsstil = fet.

<span style = "font-family: 'Helvetica';font-size: 12px;color:
#FF0000;font-weight: bold;text-align: left;">Frank</span>

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler