Referens > Funktioner > Logiska funktioner > GetAsBoolean
 

GetAsBoolean

Returnerar 1 (sant) om data kan konverteras till ett numeriskt värde skilt från noll eller om ett containerfält innehåller data. Annars returneras 0 (falskt).

Format 

GetAsBoolean (data)

Parametrar 

data - text, tal, datum, tid, tidsstämpel eller containeruttryck eller ett fält som innehåller text, ett tal, datum, tid, tidsstämpel eller container.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Returnerar ett Logiskt värde.

Exempel 1 

GetAsBoolean ("") returnerar 0.

GetAsBoolean ("En del text här." ) returnerar 0.

GetAsBoolean (Containerfält) returnerar 1 när fältet Containerfält innehåller data, eller returnerar 0 när Containerfält är tomt.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler