Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( FönsterÖverkant )
 

Get ( FönsterÖverkant )

Returnerar det lodräta avståndet i punkter från ytterkanten på fönstret som scriptet körs i, i relation till den övre skärmkanten i Windows eller den nedre menyraden i macOS.

Format 

Get ( FönsterÖverkant )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Nollpunkten i referenskoordinatsystemet för macOS finns längst till vänster nedanför menyraden. I Windows är nollpunkten skärmens övre kant. Ett negativt värde betecknar den del av fönstrets överkant som är dold bakom menyraden.

Kommentarer 

Fönstret som scriptet körs i är inte nödvändigtvis förgrundsfönstret.

I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

Returnerar 52 när det aktiva fönstrets ytterkant är placerad 52 punkter från menyraden.

Returnerar 0 när det aktiva fönstrets ytterkant är placerad kant i kant med menyraden.

Exempelscript finns i scriptsteget Nytt fönster.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler