Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( FönsterVänsterkant )
 

Get ( FönsterVänsterkant )

Returnerar det vågräta avståndet i punkter från ytterkanten på fönstret som scriptet körs i, i relation till skärmens vänsterkant.

Format 

Get ( FönsterVänsterkant )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Nollpunkten i referenskoordinatsystemet för macOS finns längst till vänster nedanför menyraden. I Windows är nollpunkten skärmens vänstra kant. Ett negativt värde betecknar en dold del av fönstrets vänstra sida.

Kommentarer 

Fönstret som scriptet körs i är inte nödvändigtvis förgrundsfönstret.

I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

Returnerar 52 när det aktiva fönstrets ytterkant är placerad 52 punkter från bildskärmens vänsterkant.

Returnerar 0 när det aktiva fönstret är placerat 0 punkter från bildskärmens vänsterkant.

Exempelscript finns i scriptsteget Nytt fönster.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler