Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( FönsterinnehållHöjd )
 

Get ( FönsterinnehållHöjd )

Returnerar höjden, i punkter, för fönstrets innehållsområde.

Format 

Get ( FönsterinnehållHöjd )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Innehållsområdet är beroende av det aktiva fönstrets aktuella storlek men omfattar inte namnlisten, rullningslisterna och sidmarginalerna. Innehållsområdet är utrymmet innanför de här kontrollerna. Däremot ingår inte statusverktygsfältet om det visas.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect inkluderar innehållsområdet menyraden, statusverktygsfältet, rullningslister och sidfotsområdet.

I FileMaker Go inkluderar innehållsområdet layouten, men inte statusfältet, menyraden eller verktygsfältet.

Exempel 1 

I macOS returneras 400 när fönstrets höjd är 437 och statusverktygsfältet inte visas.

Exempel 2 

I macOS kombineras Get ( FönsterinnehållHöjd ) med Get ( Fönsterhöjd ) i exemplet nedan för att fastställa höjden på namnlisten och den vågräta rullningslisten:

Get ( Fönsterhöjd ) - Get ( FönsterinnehållHöjd ) returnerar 37 när fönstrets höjd är 437 och statusverktygsfältet inte visas.

Exempel 3 

För iPhone 4 tum-enheter i stående läge är höjden 44 punkter för menyraden, 44 punkter för verktygsfältet och 20 punkter för statusfältet. Funktionen Get ( FönsterinnehållHöjd ) returnerar:

460 när verktygsfältet, menyraden och statusfältet visas

548 när verktygsfältet och menyraden är dolda, men statusfältet visas

Exempel 4 

För iPhone 4 tum-enheter i liggande läge är höjden 34 punkter för menyraden och 34 punkter för verktygsfältet. iPhone-enheter visar inte statusfältet i liggande läge. Funktionen Get ( FönsterinnehållHöjd ) returnerar:

252 när både verktygsfältet och menyraden visas

320 när både verktygsfältet och menyraden är dolda

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler