Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AntalAnvändare )
 

Get ( AntalAnvändare )

Returnerar antalet klienter som använder filen för närvarande.

Format 

Get ( AntalAnvändare )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Returnerar följande:

1 om FileMaker-nätverksdelning är inaktiverad

1 + antalet klienter om FileMaker-nätverksdelning är aktiverad

Den här funktionen räknar inte klienter som använder databasfilen via ODBC eller JDBC.

Kommentarer 

Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Exempel 1 

Returnerar 5 när 4 klienter använder databasfilen.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler