Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( TotaltAntalPoster )
 

Get ( TotaltAntalPoster )

Returnerar det totala antalet poster i den aktuella tabellen.

Format 

Get ( TotaltAntalPoster )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om den aktuella beräkningen är lagrad och du anger kontexten utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Exempel 1 

Returnerar 876 när det finns 876 poster i den aktuella tabellen. Exempelscript finns i scriptsteget Ställ in nästa löpnummer.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler