Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( SystemIPadress )
 

Get ( SystemIPadress )

Returnerar en lista över IP-adresserna för alla datorer som är anslutna till ett NIC-kort (Network Interface Controller).

Format 

Get ( SystemIPadress )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

IP-adresserna är avgränsade med returtecken.

I FileMaker WebDirect returnerar Get ( SystemIPadress ) bara IP-adressen som gränssnittet använde för att ansluta till värden.

Exempel 1 

Anta att en dator har följande aktiva fysiska gränssnitt:

ett Ethernet-kort som inte är anslutet till ett nätverk med IP-adressen 10.10.10.10

ett Wi-Fi-gränssnitt med IP-adressen 192.168.1.1

en VPN-anslutning med IP-adressen 172.172.172.172

Funktionen returnerar:

192.168.1.1
172.172.172.172

Exempel 2 

Anta att en dator har följande aktiva fysiska gränssnitt:

ett Ethernet-kort som inte är anslutet till ett nätverk med IP-adressen 2001::10

ett Wi-Fi-gränssnitt med IP-adressen 3FFE:FFFF:101::230:6EFF:FE04:D9FF/48

en VPN-anslutning med IP-adressen 2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334

Funktionen returnerar:

3FFE:FFFF:101::230:6EFF:FE04:D9FF/48
2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler