Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Statusområdesläge )
 

Get ( Statusområdesläge )

Returnerar ett tal som motsvarar det aktuella läget för statusverktygsfältet.

Format 

Get ( Statusområdesläge )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Returnerar följande:

0 (noll) om statusverktygsfältet är dolt

1 om statusverktygsfältet är synligt

2 om statusverktygsfältet är synligt och låst

3 om statusverktygsfältet är dolt och låst

Om flera fönster är öppna i den aktiva filen returneras bara ett resultat för det aktiva fönstret.

Exempel 1 

Returnerar 1 när aktuellt statusverktygsfält är synligt.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler