Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Sorteringsläge )
 

Get ( Sorteringsläge )

Returnerar ett logiskt värde som motsvarar den aktuella sorteringsstatusen.

Format 

Get ( Sorteringsläge )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Returnerar följande:

0 om posterna i den aktiva tabellen inte är sorterade

1 om posterna i den aktiva tabellen är sorterade

2 om posterna i den aktiva tabellen är delvis sorterade (halvsorterade)

Varje fönster har ett eget sorteringsläge.

Kommentarer 

När poster importeras från en annan fil till ett tidigare sökresultat och en sorterad uppsättning, kan posterna finnas i ett halvsorterat tillstånd. Om du vill inkludera de importerade posterna, sorterar du efter import

Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Exempel 1 

Returnerar 1 om posterna i den aktiva tabellen är sorterade.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler