Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Skärmhöjd )
 

Get ( Skärmhöjd )

Returnerar höjden, i punkter, på skärmen där fönstret för den aktuella filen är öppet.

Format 

Get ( Skärmhöjd )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om fönstret sträcker sig över flera skärmar använder den här funktionen skärmen som innehåller den största procentandelen av fönstret. Om flera fönster är öppna i den aktuella databasfilen kan varje fönster ha ett eget värde för skärmhöjd, men det returnerade resultatet gäller bara fönstret i förgrunden.

Exempel 1 

Returnerar 480 när skärmupplösningen är 640 x 480.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler