Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( SökpostUteslutstatus )
 

Get ( SökpostUteslutstatus )

Returnerar 1 (sant) om Uteslut är valt i den aktuella sökposten. Annars returneras 0 (falskt).

Format 

Get ( SökpostUteslutstatus )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Exempel 1 

Returnerar 1 om Uteslut är markerat i den aktuella sökposten.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler