Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AntalSökningar )
 

Get ( AntalSökningar )

Returnerar det totala antalet sökposter som är definierade för den aktuella tabellen.

Format 

Get ( AntalSökningar )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om flera fönster är öppna i den aktuella filen returneras resultaten endast för förgrundsfönstret i filen som beräkningen är definierad för.

Exempel 1 

Returnerar 5 om fem sökposter är definierade för den aktuella tabellen.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler