Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AntalÖppnaPoster )
 

Get ( AntalÖppnaPoster )

Returnerar det totala antalet öppna poster i de aktuella hittade posterna som inte har sparats än.

Format 

Get ( AntalÖppnaPoster )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Den här funktionen returnerar antalet öppna (ej verkställda) poster bland de aktuella hittade posterna, inklusive ej verkställda relaterade poster, som den aktuella användaren inte har sparat. Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Exempel 1 

Returnerar 4 om det finns en post och tre relaterade poster som inte har sparats.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler