Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Snabbsökningstext )
 

Get ( Snabbsökningstext )

Returnerar texten som lagras i snabbsökningsrutan.

Format 

Get ( Snabbsökningstext )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 11.0

Beskrivning 

Använd den här funktionen för att skicka texten som finns i snabbsökningsrutan till ett script när du åsidosätter kommandot Utför snabbsökning i en egen menyuppsättning.

Exempel 1 

Utför en snabbsökning med texten som angivits i snabbsökningsrutan. Om inga poster hittas returneras ett anpassat felmeddelande.

Utför snabbsökning [Get ( Snabbsökningstext ) ]
If [Get ( SenasteFel ) = 0]
Gå till layout ["Fakturainformation" (Fakturor)]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Else
Visa anpassad dialogruta ["Det finns inga fakturor som innehåller \"" & Get ( Snabbsökningstext ) & "\""]
End If

Relaterade avsnitt 

Utföra en snabbsökning i bearbetningsläget

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler