Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Skrivarnamn )
 

Get ( Skrivarnamn )

Returnerar text som identifierar namnet på standardskrivaren.

Format 

Get ( Skrivarnamn )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

I Windows returneras en sträng med de här posterna, avgränsade med kommatecken:

Skrivarens namn

Drivrutinens namn

Skrivarportens namn

I macOS returneras en sträng med de här posterna, avgränsade med ordet :

skrivarens könamn (om detta är tillgängligt)

Skrivarens IP-adress

Om en del av den här informationen inte är tillgänglig visas <Okänd> i resultatet (utom för könamnet i macOS).

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

Returnerar HP LaserJet P4015, winspool, Ne03 i Windows.

Returnerar 24.109.265.43 i macOS.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler