Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( MenyradLäge )
 

Get ( MenyradLäge )

Returnerar ett tal som motsvarar menyradens aktuella läge.

Format 

Get ( MenyradLäge )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 14.0

Beskrivning 

I FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go och FileMaker WebDirect returneras:

0 om menyraden är dold och olåst

1 om menyraden är synlig och olåst

2 om menyraden är synlig och låst

3 om menyraden är dold och låst

Kommentarer 

I FileMaker Pro Advanced och FileMaker WebDirect är menyraden alltid olåst.

Exempel 1 

Returnerar 1 när menyraden är synlig och olåst.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Scriptsteget Visa/dölj menyrad