Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( LayoutTabellnamn )
 

Get ( LayoutTabellnamn )

Returnerar namnet på den tabellförekomst som visar poster i den aktuella layouten.

Format 

Get ( LayoutTabellnamn )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Returnerar namnet på tabellförekomsten för layouten i det aktuella fönstret. Om det inte finns några öppna fönster returneras en tom sträng.

Exempel 1 

Det finns två layouter, Lärarlayout och Tränarlayout, med de motsvarande tabellförekomsterna Lärare och Tränare. Ett beräkningsfält vars värde inte lagras med Get ( LayoutensTabellnamn ) returnerar Lärare om den aktuella layouten är Lärarlayout och returnerar Tränare om den aktuella layouten är Tränarlayout.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler