Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Layoutantal )
 

Get ( Layoutantal )

Returnerar det totala antalet layouter i filen.

Format 

Get ( Layoutantal )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Returnerar 3 om filen har tre layouter.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler